propozice závodu Běh o 106 ročník 2020

Neděle 31.5. 2020

Letos  pro Vás připravujeme tyto závody: 

Běh o 106– ze srdce Léčebných Lázní Jáchymov přímo na samý vrchol Krušných hor

Běh o 106 MINI– myslíme i na naše nejmenší i trochu odrostlejší.

 

Závod  jsme opět naplánovali v termínu zahájení Jáchymovské lázeňské sezony. Jedná se již o šestý ročník, ve kterém změří síly běžci i neběžci, sportovní milovníci i odvážlivci.

Pořadatel závodu:                            Jáchymov pro Život, z.s., 

www.jachymovprozivot.cz    

e-mail: jachymovprozivot@gmail.com

Ředitel závodu:                  Jaromír Kubín    

Velitel tratí:                        Pavel Mikšovský

Tajemník závodu:             Lucie Kubínová

 

Termín závodu:     Neděle 31.května 2020   

 

Místo prezentace, startu:     Lázeňské centrum Agricola, T.G.Masaryka, Jáchymov

Místo cíle:     Klínovec ( 1.244m.n.m.) – výstupní stanice lanové dráhy Prima Express

Transport:     Pořadatel zajišťuje převoz věcí do prostoru cíle (každý závodník dostane označený pytel na věci) a převoz závodníků zpět lanovkou do nástupní stanice lanovky.

 

Společná ustanovení:  Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Podepsáním čestného prohlášení účastník přebírá zodpovědnost za svůj zdravotní stav. Závodník mladší 18-ti let předloží čestné prohlášení podepsané a odsouhlasené rodiči. Každý závodník je povinen nést na sobě viditelně startovní číslo a to po celou dobu závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny spojené s nepředvídatelnými okolnostmi.

Startovné zahrnuje občerstvení na trati a v cíli, zdravotní a pořadatelskou službu, měření a zpracování výsledků, startovní číslo, volnou hodinu v bazénovém centru Agricola, pytel na věci, upomínkový předmět. V případě neúčasti se startovné nevrací.

Důležité!!!    Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav. Závodník mladší 18-i let předloží při prezentaci písemný souhlas rodičů.

 

Přihlášky a registrace v den závodu  v prostoru LC Agricola

 

 Prezence a registrace : 

Neděle 31.5.2020 od 10:00 do 11:30 ve vstupní hale LC Agricola , Platí pro všechny závody a kategorie.

Při prezenci odevzdá závodník své připravené věci na převlečení  a ty na něj budou čekat v prostoru cíle

Běh o 106: hlavní závod  - 6,6km z Jáchymova od LC Agricola lesem a sjezdovkou na vrchol Klínovce

  START : ve 12:00 před  LC Agricola . Start je hromadný pro všechny kategorie

 

kategorie:

Ženy:

J16-18      Juniorky do 18 let (ročníky 2004-2002)

Z19-34    Ženy do 34 let (ročníky 2001-1986)

 Z35+       Ženy nad 35 let (ročníky 1985 a starší)

 
 
Muži:

J16-18       Junioři do 18 let (ročníky 2004-2002)

M19-39    Muži do 39 let ( ročníky 2001-1981)

M40-49    Muži 40-49 let (ročníky 1980 -1971)

M50+       Muži nad 50 let (ročníky 1970 a starší)

 

Startovné: 106 CZK

 popis tratě (hlavního závodu):

Start je v Jáchymově , v areálu  lázní před LC Agricola . Běží se přes kruhový objezd do ulice Dvořákova, z níž se už odbočí do lesa . Pokračujeme  dál okolo bývalého  dolu Bratrství a dál k dolní stanici nové lanovky. Poté už jen vzhůru sjezdovkou až do cíle na vrcholu Klínovce.

Startovné krom jiného zahrnuje také přepravu věcí na převlečení závodníka do prostoru cíle , nápoj , dopravu lanovkou zpět pod kopec (v případě kdy kvůli počasí nejede lanovka zajištujeme dopravu pendl busem) volný vstup na 1h do aquacentra Agricola (sprchy, bazén, vířivka)

  

Běh o 106 MINI: 

Dětské závody – 1,8 Km, 2,3 Km, 4,6 Km

 

 START :  Jednotlivé starty dětských závodů budou probíhat od 12:15 před  LC Agricola . 

 

kategorie:

I. Nejmladší žáci                                2010  a mladší               1,8 Km                     

II. Mladší žáci                                    2009/2008/2007             2,3 Km                     

III. Starší žáci                                     2006/2005/2004             4,6Km                     

 

Startovné: 

Všechny dětské kategorie mají startovné ZDARMA!!!

 

Přihlášky:  Na internetových stránkách závodu www.beho106.cz pomocí přihlašovacího formuláře a to do 25.5.2020, nebo na místě prezentace.

 Vždy uvádět jméno, příjmení, ročník závodníka a zvolenou trať. Oddíly mohou zaslat hromadnou přihlášku na e-mail - behosto6@gmail.com

 Za dětské závodníky zodpovídá instituce, která je na závod poslala (škola, oddíl, tělovýchovná jednota) či sami rodiče.

 

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů se koná v hudebním altánku v parku vedle LC Agricola (LCA).

Od 14:00, nejlepší tři z každé kategorie – dětské kategorie, v  15:30 vyhlášení vítězů hlavního závodu

 

Časový harmonogram:   10:00     Zahájení prezentace všech závodů a kategorií

                                              11:30     Ukončení prezentace všech závodů a kategorií

                                               11:50     Rozprava B106 - LCA

                                               12:00     Start B106 - LCA

                                               12:15     Start Nejmladší žáci – LCA

                                               12:40     Start Mladší žáci – LCA

                                               13:00     Start Starší žáci – LCA

                                               14:00     Vyhlášení výsledků – B106 mini

                                               14:30     Předpokládaný návrat posledních závodníků do prostoru startu

                                               15:30     Vyhlášení výsledků – B106

 

Jednotlivé závody B106 mini (dětské závody) budou startovat vždy po doběhu předchozí kategorie. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoli časovou změnu.