propozice závodu Běh o 106 ročník 2018

Neděle 27.5. 2018

Letos  pro Vás připravujeme tyto závody: 

Běh o 106– ze srdce Léčebných Lázní Jáchymov přímo na samý vrchol Krušných hor

Běh o 106 MINI– myslíme i na naše nejmenší i trochu odrostlejší.

 

Závod  jsme opět naplánovali v termínu zahájení Jáchymovské lázeňské sezony. Jedná se již o třetí dostaveníčko, ve kterém změří síly běžci i neběžci, sportovní milovníci i odvážlivci.

Pořadatel závodu:                            Jáchymov pro Život, z.s., 

www.jachymovprozivot.cz    

e-mail: jachymovprozivot@gmail.com

Ředitel závodu:                  Jaromír Kubín    

Velitel tratí:                        Pavel Kvapil    

Tajemník závodu:             Lucie Kubínová

 

Termín závodu:     Neděle 27.května 2018    

 

Místo prezentace, startu:     Lázeňské centrum Agricola, T.G.Masaryka, Jáchymov

Místo cíle:     Klínovec ( 1.244m.n.m.) – výstupní stanice lanové dráhy Prima Express

Transport:     Pořadatel zajišťuje převoz věcí do prostoru cíle (každý závodník dostane označený pytel na věci) a převoz závodníků zpět do prostor  lázní (lanovka + pendl bus).

 

Společná ustanovení:  Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Podepsáním čestného prohlášení účastník přebírá zodpovědnost za svůj zdravotní stav. Závodník mladší 18-ti let předloží čestné prohlášení podepsané a odsouhlasené rodiči. Každý závodník je povinen nést na sobě viditelně startovní číslo a to po celou dobu závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny spojené s nepředvídatelnými okolnostmi.

Startovné zahrnuje občerstvení na trati a v cíli, zdravotní a pořadatelskou službu, měření a zpracování výsledků, startovní číslo, volnou hodinu v bazénovém centru Agricola, pytel na věci, upomínkový předmět. V případě neúčasti se startovné nevrací.

Důležité!!!    Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav. Závodník mladší 18-i let předloží při prezentaci písemný souhlas rodičů.

 

Přihlášky a registrace v den závodu  v prostoru LC Agricola

 

 

 Prezence a registrace : 

Neděle 27.5.2018 od 10:30 do 11:45 ve vstupní hale LC Agricola , Platí pro všechny závody a kategorie.

Při prezenci odevzdá závodník své připravené věci na převlečení  a ty na něj budou čekat v prostoru cíle

Běh o 106: hlavní závod  - 6,6km z Jáchymova od LC Agricola lesem a sjezdovkou na vrchol Klínovce

  START : ve 12:00 před  LC Agricola . Start je hromadný pro všechny kategorie

 

kategorie:

muži / ženy  19-39 (ročníky 1979-1998 )

Veteráni  / Veteránky  40+ (ročníky 1978 a starší)

Junioři / juniorky  (ročníky 1999-2002 )

 

Startovné: 106 CZK

 popis tratě (hlavního závodu):

Start je v Jáchymově , v areálu  lázní před LC Agricola . Běží se přes kruhový objezd do ulice Dvořákova, z níž se už odbočí do lesa . Pokračujeme  dál okolo bývalého  dolu Bratrství a dál k dolní stanici nové lanovky. Poté už jen vzhůru sjezdovkou až do cíle na vrcholu Klínovce.

 

Startovné krom jiného zahrnuje také přepravu věcí na převlečení závodníka do prostoru cíle , nápoj , dopravu zpět do prostoru startu (lanovkou a pendl busem) volný vstup na 1h do aquacentra Agricola (sprchy, bazén, vířivka)

 

  

Běh o 106 MINI: 

Dětské závody – 2 Km, 3 Km, 5 Km

 

 START :  Jednotlivé starty budou probíhat od 12:15 před  LC Agricola . 

 

kategorie:

I. Nejmladší žáci                                2011/2010/2009                2 Km                     

II. Mladší žáci                                    2008/2007/2006                3 Km                     

III. Starší žáci                                     2005/2004/2003                5 Km                     

 

Startovné: 

Všechny dětské kategorie mají startovné ZDARMA!!!

 

Přihlášky:  Na internetových stránkách závodu www.beho106.cz pomocí přihlašovacího formuláře a to do 20.5.2018 ,nebo na místě prezentace.

 

 Vždy uvádět jméno, příjmení, ročník závodníka a zvolenou trať. Oddíly mohou zaslat hromadnou přihlášku na e-mail - behosto6@gmail.com

 Za závodníky zodpovídá instituce, která je na závod poslala (škola, oddíl, tělovýchovná jednota) či sami rodiče.

 

Doprovodné akce:             Překážková dráha pro nejmenší a jejich rodiče – pro nás je každý vítěz

 

Vyhlášení vítězů

Od 14:00 před LC Agricola, nejlepší tři z každé kategorie – dětské kategorie.

 

 

 

Časový harmonogram:   10:30     Zahájení prezentace všech závodů a kategorií

                                               11:00     Překážková dráha pro nejmenší

                                               11:45     Ukončení prezentace všech závodů a kategorií

                                               11:50     Rozprava B106 - LCA

                                               12:00     Start B106 - LCA

                                               12:15     Start Nejmladší žáci – LCA

                                               12:30     Start Mladší žáci – LCA

                                               12:38     Předpokládaný čas vítěze B106 – muži

                                               12:43     Předpokládaný čas vítěze B106 – ženy

                                               13:00     Start Starší žáci – LCA

                                               13:30     Předpokládaný doběh posledního závodníka B106

                                               13:45     Předpokládaný návrat prvních závodníků do prostoru startu

                                               14:00     Vyhlášení výsledků – B106 mini

                                               14:30     Předpokládaný návrat posledních závodníků do prostoru startu

                                               15:30     Vyhlášení výsledků – B106

 

Jednotlivé závody B106 mini (dětské závody) budou startovat vždy po doběhu předchozí kategorie. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoli časovou změnu.